Pasek nawigacyjny:

Kurs kosztorysowania wraz z obsługą programu NORMA PRO i SEKO PRIX oraz programów wspomagających w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH dla różnego rodzaju robot budowlanych.

40 godzin

Termin szkolenia:  marzec/kwiecien 2012

A - Wiedza teoretyczna :
    - Wybrane zagadnienia z ekonomii budownictwa
    - Koszty - podstawy kosztorysowania robót
    - Ceny i system cen robót budowlanych
    - Przepisy prawa regulujące kosztorysowanie
    - Podstawy sporządzania kosztorysów
    - Koszty robót budowlanych (wykończeniowych)
    - Rodzaje i rola kosztorysów (treść , układ ,forma )
    - Przedmiar i obmiar zasady wykonywania -prace wykończeniowe
    - Metody kosztorysowania
    - Ceny jednostkowe czynników produkcji
    -  Sporządzanie analiz indywidualnych zasady
    -  Fazy i koszty w procesie inwestycyjnym
    -  Dokumentacja techniczna w budownictwie
    -  Kosztorysowanie a etyka,doświadczenie ,kwalifkacje zawodowe
    - Podstawowe zagadnienia , przepisy , forma dokumentacji przetargowej
    - Analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    - Analiza i sposób wykonania kosztorysu ofertowego
    - Przygotowanie dokumentacji przetargowej do złożenia
    - Jak praktycznie wygrać przetarg publiczny ,różne aspekty wyceny a etyka kosztorysanta
 
B - Wiedza praktyczna :
    -  Podstawy obsługi programu Norma Pro i Seko Prix
    - Tworzenie nowych kosztorysów,pozycji,działów
    -  Struktura pozycji
    - Pozycje a normatywy
    - Przedmiar tworzenie i zasady - prace wykończeniowe
    - Edycja , praca na elementach kosztorysu
    - Definicja kodów CPV ,przeglądanie ,wstawianie
    - Koszty transportu materiałów i sprzętu
    - Liczenie kosztów pracy rusztowań i deskowań
    - Wydruki ,konfiguracja programu,sporządzanie wydruków
    - Eksport i import kosztorysu
    - Katalogi prac wykończeniowych i docieplających(analiza)
    - Wykonywanie wyceny prac wykończeniowych na podstawie KNR i cenników
    - Wycena gotowego przedmiaru robót ( wykonanie kosztorysu ofertowego)
    -   Wykonanie przedmiaru na podstawie specyfikacji wykonania i odbioru robót
    -   Wykonanie kompletu dokumentacji do złożenia (strona tytułowa,przedmiar , oferta )

Karta zgłoszenia do pobrania.

Zgłoszenia:
Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji

Telefon:                 52 349 38 39
Fax:                       52 349 38 39
e-mail:                  
odkt@not.com.pl