bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Bydgoska Rada FSNT NOT

BYDGOSKIEJ RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ w Bydgoszczy skupia aktualnie 1864 (31.12.2015 r.)  członków (głównie inżynierów i techników). Bydgoska Rada jest spadkobiercą tradycji ruchu stowarzyszeniowego naszego regionu. Pierwsza organizacja techniczna na terenie Bydgoszczy powstała w dniu 16 stycznia 1921 r., kiedy to powołano STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW W BYDGOSZCZY. Nazwa Stowarzyszenie Techników funkcjonowało do 1929 roku, a dopiero statut zmienił nazwę na Stowarzyszenie Techników Polskich w Bydgoszczy. W latach trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego nastąpił dalszy rozwój Stowarzyszenia Techników Polskich w Bydgoszczy. W 1938 roku liczyło ono 83 członków rzeczywistych i 12 sympatyków, zrzeszając nie tylko inżynierów i techników, ale także przemysłowców.

Po wojnie wznowiono działalność, organizując w Bydgoszczy dnia 12 sierpnia 1945 roku I Walny Zjazd, na którym przyjęto nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich.

Niedługa była żywotność tego stowarzyszenia, gdyż po powołaniu 5 października 1945 roku Pomorskiej Organizacji Technicznej, uległo ono likwidacji w grudniu 1946 roku.

Z kolei 12 kwietnia 1947 roku odbyło się zebranie konstytucyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy, która  przez ponad półwiecze koordynowała działalność stowarzyszeń naukowo-technicznym na terenie województwa bydgoskiego.

W latach 1947 – 1990 nasza organizacja, co należy podkreślić, nie była organizacją polityczną. Była m. in. inicjatorem utworzenia na terenie woj. Bydgoskiego pierwszej uczelni technicznej, początkowo Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, a później stacjonarnej Wyższej Szkoły Inżynierskie, przekształconej następnie w Akademię Techniczno-Rolniczą. Zainicjowaliśmy i nadal kontynuujemy przyznawanie przez naszą Organizację Nagród NOT (w 2008 r. już po raz czterdziesty pierwszy), działalność gospodarczą prowadzoną w latach 1972-1990 poprzez Zespół Usług Technicznych i prowadzenie informacji naukowo-technicznej.

W Bydgoszczy powstał również pierwszy Ośrodek Szkolenia Kadr Technicznych z prawdziwego zdarzenia. Powołane zostały w tym okresie na terenie województwa 4 prężnie działające oddziały rejonowe. W latach 70-tych bydgoska organizacja NOT skupiała ponad 25.000 członków.

Największym osiągnięciem Bydgoskiego NOT-u, w minionym okresie było naszym zdaniem oddanie do użytku w roku 1974 „Domu Technika”, z nowocześnie jak na owe czasy wyposażonymi technicznie i funkcjonalnymi pomieszczeniami, salami konferencyjnymi i kawiarnią. Z biegiem czasu Dom Technika przekształcił się w ośrodek promocyjno-szkoleniowy regionu kujawsko-pomorskiego, świadczący usługi na rzecz przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych. Ukonstytuowanie się w grudniu 1990 roku, Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (uzyskanie osobowości prawnej) i powołanie z jej inicjatywy „Bydgoskiego Domu Technika NOT” Spółki z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, uzyskując dochody, umożliwia realizację zadań statutowych udziałowcom oraz popularyzację zdobyczy techniki i propagowanie postępu techniczno-technologicznego.

Przedstawiony w skrócie rys historii bydgoskiej organizacji nie oddaje społecznego zaangażowania i pracy wielu setek działaczy. Nie sposób wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska.

Jedno jest pewne, szeregowi członkowie stowarzyszeń nie czynili rozróżnień na „my” i „wy” – oni szli do NOT-u, oni byli w NOT-cie, oni się szkolili w NOT-cie. Żal, że tego typu rozumowanie i mówienie już prawie nie funkcjonuje, a często spotykamy się  z pytaniem: „to wy jeszcze istniejecie?”

Istniejemy i staramy się kontynuować to, co było dobre z przeszłości i wprowadzić nowe formy działalności, by spełniać statutowe zadania społecznej organizacji.

Co zatem jako społeczna organizacja robimy?

Organizujemy corocznie na przełomie maja i czerwca BYDGOSKIE DNI TECHNIKI w ramach których:

  • wręczamy nagrody NOT za osiągnięcia techniczne zakładów regionu,
  • organizujemy corocznie „OLIMPIADĘ WIEDZY TECHNICZNEJ” dla szkół średnich naszego woj. kujawsko-pomorskiego,
  • organizujemy seminaria, odczyty, spotkania i wystawy dotyczące nowoczesnej techniki i technologii.

Poprzez Dni Techniki chcemy zaakcentować ważną rolę kadry technicznej w społeczeństwie

Liczni uczestnicy naszego wojewódzkiego konkursu byli nagradzani w konkursie  krajowym.

Propagujemy konieczność pozyskiwania przez naszych kolegów i koleżanki tytułu EUROINŻYNIERA. Wiele osób aktualnie działa jako przedstawiciele BR FSNT NOT w Komisjach powołanych przez samorządy w tym Sejmik Wojewódzki. Wielokrotnie przedstawialiśmy swoje opinie nie tylko samorządom, ale też organom administracji państwowej na temat m.in.: małych i średnich firm, innowacyjności polskiej gospodarki, luki techniczno-technologicznej polskiej gospodarki itp., a także opiniowaliśmy niektóre projekty ustaw, które  były przedmiotem obrad Sejmu.

Mamy świadomość, iż działalność nasza nie zawsze spełnia oczekiwania członków, ale wynika ona z możliwości finansowych, a te nie są największe.

Poniżej, lista Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w Bydgoskiej Radzie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy:

Lp. O/SNT Funkcja Imię i Nazwisko
  1. STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezes TADEUSZ SZCZEPAŃSKI
  2. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Przewodniczący TADEUSZ FRĄCKOWIAK
  3. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Prezes TADEUSZ SZCZĘŚNIAK
  4. POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW TECHNIKÓW SANITARNYCH Przewodniczący JANUSZ BUJAK
  5. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW MECHANIKÓW POLSKICH Prezes MACIEJ MATUSZEWSKI
6. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW KOMUNIKACJI   RP Prezes KAROL PYTEL
7. POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Przewodniczący JADWIGA BIZON-GÓRECKA
8. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Prezes JAN JABŁOŃSKI
9. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW ITECHNIKÓW OGRODNICTWA Prezes RYSZARD PUKSZTO
10. STOWARZYSZENIE WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH Przewodniczący HENRYK WASILEWSKI
11. STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Przewodniczący BOLESŁAW KRYSTOWCZYK
12. KUJAWSKO-POMORSKI ODDZ. POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ Prezes STANISŁAW KRYSZEWSKI
13. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW ROLNICTWA Przewodniczący JANUSZ KABACIŃSKI
14. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BRUKOWEJ KOSTKI DROGOWEJ Prezes MAREK CICHOCKI
15. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW LEŚNICTWA I DRZEWNICTWA Przewodniczący WALDEMAR WENCEL
16. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TECHNIKÓW WODNO-MELIORACYJNYCH Przewodniczący WŁODZIMIERZ MROZIŃSKI
17. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI Przewodniczący ZYGMUNT ZYGMUNTOWICZ
18. KUJAWSKO-POMORSKIEJ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA Prezes RAFAŁ MARASZ

Władze BR FSNT NOT:

Prezes:
–  Andrzeja Myśliwca (PZITB),

członkowie Zarządu:

–  Jerzy Grobelski   (SITPSpoż.)   – Wiceprezes BR FSNT NOT,

– Ryszard Pukszto (SITO)       – Wiceprezes BR FSNT NOT,

– Edmund Rybiński (SEP)             –  Sekretarz BR FSNT NOT,
– Karol Pytel (SITK RP)             – Członek Zarządu BR FSNT NOT,

członkowie Komisji Rewizyjnej:

– Danuta Świtalska (KPTT)                     – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

– Tadeusz Szczęśniak  (SITPCHEM)  – Członek Komisji Rewizyjnej,

– Jolanta Pacewicz (SITR)              – Członek Komisji Rewizyjnej.

Zainteresowanych współpracą z Bydgoską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy prosimy o kontakt z biurem pod nr tel. 52 33 92 354.