previous arrow
next arrow
Slider
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Olimpiada Wiedzy Technicznej – 47. edycja

uwaga! zmiana godzin otwarcia budynku NOT

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem
 informujemy, że budynek NOT
od dnia 14.03.2020r. do odwołania
pozostanie otwarty w godzinach
w dni powszednie: 7-18
w weekendy: 8-18

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i wykonujących zadania tej służby

Informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP realizujemy w miesiącu maju i czerwcu 2020r. w formie zdalnej online jako szkolenie indywidualne.

Cena: 560,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia:

karta zgłoszenia BHP służby

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

Kurs kosztorysowania robót budowlano instalacyjnych z programem NORMA

Termin szkolenia:   nabór wiosna 2020r.

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia to 950 zł+ 23 % vat  (1 168,50 zł).

Przed rozpoczęciem zajęć wpłata zaliczki 300zł netto (+ 23% vat, 369,00 zł brutto) a reszta kwoty do końca szkolenia.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnicy otrzymują:

– podręcznik do kosztorysowania

– program NORMA na płycie CD – wersja demonstracyjna na 30 dni

– materiały do pracy na zajęciach

Szkolenie ma formę wykładu i ćwiczeń przy komputerach na programie NORMA.

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wstęp
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót
3. Rodzaje kosztorysów – inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy
4. Obowiązujące katalogi
5. Ceny „R, M, S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu
6. Co to jest przedmiar i obmiar robót
7. Przedmiar/obmiar/ robót ziemnych
8. Przedmiar/obmiar/ robót budowlanych
9. Przedmiar/obmiar/ robót instalacyjnych
10. Przedmiar/obmiar/ robót elektrycznych
11. Program kosztorysowy NORMA – zapoznanie
12. Sporządzanie kosztorysu budowlanego
13. Sporządzanie kosztorysu instalacyjnego
14. Sporządzenie kosztorysu elektrycznego
15. Zakończenie

Zgłoszenia: karta zgłoszenia

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Data: 18 marzec 2020 r. przeniesione na kwiecień
Cena: 210,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

Czas szkolenia: 16 godz.

Czas i miejsce szkolenia:  godz. 09.00 – 14.30 ; sala szkoleniowa nr 202 (IIp)

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

Uprawnienia elektryczne (G1) kurs + egzamin

Najbliższy termin: 29 marzec 2019 r. ODWOŁANE!

Czas i miejsce:  godz. 09.00 ; sala szkoleniowa nr 10 (parter)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną, ważne na okres 5 lat.

koszt kursu: 250,00 zł netto (+23% VAT)

koszt egzaminu: 225,00 zł (VAT ZW)

Zgłoszenia: karta zgłoszenia

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl


NOWOŚĆ usługi doradcze dla MŚP

Usługi świadczymy we współpracy z Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT :

usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla MMŚP świadczone w ramach akredytacji Ministerstwa Rozwoju – poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

usługi doradztwa technologicznego dla MMŚP w ramach POIR 2014-2020, I komponent Działania 2.2. Otwarte innowacje-wspieranie transferu technologii, projekt grantowy Sieć otwartych innowacji

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Data:  22 luty 2019 r. ODWOŁANE

ZMIANA TERMINU NA 22 MARZEC 2019R.
Cena: 210,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

Czas szkolenia: 16 godz. (8 godz. szkolenie + 8 godz. samokształcenie kierowane)

Czas i miejsce szkolenia:  godz. 09.00 – 14.30 ; sala szkoleniowa nr 10 (parter)

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia: karta zgłoszenia

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

Kurs kosztorysowania robót budowlano instalacyjnych z programem NORMA

Termin szkolenia:  
16-17 oraz 23-24 luty 2019r.

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia to 950 zł+ 23 % vat  (1 168,50 zł).

Przed rozpoczęciem zajęć wpłata zaliczki 300zł netto (+ 23% vat, 369,00 zł brutto) a reszta kwoty do końca szkolenia.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnicy otrzymują:

– podręcznik do kosztorysowania

– program NORMA na płycie CD – wersja demonstracyjna na 30 dni

– materiały do pracy na zajęciach

Szkolenie ma formę wykładu i ćwiczeń przy komputerach na programie NORMA.

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wstęp
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót
3. Rodzaje kosztorysów – inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy
4. Obowiązujące katalogi
5. Ceny „R, M, S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu
6. Co to jest przedmiar i obmiar robót
7. Przedmiar/obmiar/ robót ziemnych
8. Przedmiar/obmiar/ robót budowlanych
9. Przedmiar/obmiar/ robót instalacyjnych
10. Przedmiar/obmiar/ robót elektrycznych
11. Program kosztorysowy NORMA – zapoznanie
12. Sporządzanie kosztorysu budowlanego
13. Sporządzanie kosztorysu instalacyjnego
14. Sporządzenie kosztorysu elektrycznego
15. Zakończenie

Zgłoszenia: karta zgłoszenia

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i wykonujących zadania tej służby

Termin:  od 26 lutego 2019 r.

godz. 09.00 ; sala szkoleniowa nr 10 (parter)

Cena: 560,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

Na pierwszych zajęciach uczestnicy ustalą terminy kolejnych spotkań z wykładowcą.

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia:

karta zgłoszenia BHP służby

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

XLIV OLIMLPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

KOMITETY   OKRĘGOWE   OWT

 

Lp. Okręg Sekretarz Kontakt
1.      Podlaski

w Białymstoku

Barbara Szczerbińska Tel. 604 504 444

e-mail: pracowniaumiejetnosci@data.pl

2. Kujawsko-Pomorski

w Bydgoszczy

 

Zofia Miszewska

 

Rada Wojewódzka FSNT NOT

tel. 602 303 479

e-mail: owt.bydgoszcz@wp.pl

3. Pomorski

w Gdańsku

 

Paulina Orłowska

 

Pomorska Rada FSNT NOT

tel. 58 321 84 84, 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

4. Śląski

w Katowicach

Janusz Polak tel. 603 389 552

e-mail: skaut@hotel-chorzow.pl

5. Śląski

Delegatura

w Bielsku-Białej

 

Maria Gajda

 

Beskidzka Rada FSNT NOT

tel. 33 822 89 66

e-mail: not@not.bielsko.pl

6. Świętokrzyski

w Kielcach

Tadeusz Wadowiec Tel. 607 317 203

e-mail: tadeusz.wadowiec@wp.pl

7. Małopolski

w Krakowie

Maria Zastawny e-mail: izba@sep.krakow.pl

601 335 113

8. Małopolski

Delegatura w Tarnowie

 

Barbara Pajdo

Tel. 606 915 030

e-mail: metis2@interia.pl

9. Lubelski

w Lublinie

Tatiana Rusakiewicz Tel. 607 772 884

e-mail: titina-49@o2.pl

10. Łódzki

w Łodzi

Barbara Świetlik tel. 600 290 809

e-mail: swietlik.barbara@gmail.com

11. Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Maria Gotczenia Tel. 608 094 467, 89 534 53 41

e-mail: warminskomazurska@zhp.pl

12. Opolski

w Opolu

 

Elżbieta Dobrowolska

 

Rada FSNT NOT w Opolu

tel. 784 503 159, e-mail: dobroela@wp.pl

oraz not@not.opole.pl

13. Wielkopolski

w Poznaniu

 

Aldona Pielucha

Rada FSNT NOT w Poznaniu

tel. 61 853 68 05 i 535 194 425

e-mail: as.ksiegowosc@not.poznan.pl

14. Podkarpacki

w Rzeszowie

Józef Stryjkowski Tel. 503 645 053

e-mail: jstryj@poczta.onet.pl

15. Zachodniopomorski

w Szczecinie

Danuta Bułatowicz Tel. 609 945 213

e-mail: danusiab2@op.pl

16. Mazowiecki

w Warszawie

 

Anna Kowalska

Biuro Zarządu FSNT NOT

tel. 22 336 12 70 i 785 870 469

e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

17. Mazowiecki

Delegatura

w Siedlcach

 

Justyna Jastrzębska

Rada FSNT NOT

tel. 25 633 91 12 i 504 574 902

e-mail: not.siedlce.szkolenia@op.pl

18. Dolnośląski

we Wrocławiu

 

Monika Godlewska

Wrocławska Rada FSNT NOT

tel. 71 347 14 11,    511 022 096,

e-mail: biuro@not.pl

19. Lubuski

w Zielonej Górze

 

Mirosław Gruszecki

 

Zielonogórska Rada FSNT NOT

tel. 68 329 09 58 i 504 248 930,

e-mail: notzg@op.pl; lokowt@op.pl

 

Zdobądź do 46 200 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy

 

!!! ostatnie wolne miejsca !!!

rekrutacja tylko do 13 października 2017r.

Zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców:

 • powiatu wąbrzeskiego
 • powiatu grudziądzkiego i Miasta Grudziądz
 • powiatu chełmińskiego
 • powiatu rypińskiego
 • powiatu golubsko – dobrzyńskiego
 • powiatu toruńskiego

 

Projekt partnerski pt. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
 • Powiat Wąbrzeski
 • Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

“Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Rekrutacja
 • Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 • Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
pok. 115

Magdalena Madeja
tel. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail: rekrutacja@wabrzezno.pl

“Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

 

!!! ostatnie wolne miejsca !!!

rekrutacja tylko do 13 października 2017r.

Zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców:

 • powiatu wąbrzeskiego
 • powiatu grudziądzkiego i Miasta Grudziądz
 • powiatu chełmińskiego
 • powiatu rypińskiego
 • powiatu golubsko – dobrzyńskiego
 • powiatu toruńskiego

 

Projekt partnerski pt. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
 • Powiat Wąbrzeski
 • Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

“Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Rekrutacja
 • Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 • Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
pok. 115

Magdalena Madeja
tel. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail: rekrutacja@wabrzezno.pl

 

“Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”

 

 rekrutacja zakończona

 

Projekt partnerski pt. Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
 • Powiat Nakielski
 • Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

“Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat nakielski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Rekrutacja
 • Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 • Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarcze

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
pok. 34

Adrian Prusakowski
tel. 0048 52 386 66 29
e-mail: rekrutacja@powiat-nakielski.pl

 

Kurs kosztorysowania robót budowlano instalacyjnych z programem NORMA

Termin szkolenia:    zmiana terminu !!!!

17-18 oraz 24-25 listopad 2017r.

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia to 950 zł+ 23 % vat  (1 168,50 zł).

Przed rozpoczęciem zajęć wpłata zaliczki 300zł, a reszta kwoty do końca szkolenia.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnicy otrzymują:

– podręcznik do kosztorysowania

– program NORMA na płycie CD – wersja demonstracyjna na 30 dni

– materiały opracowane przez wykładowcę

Szkolenie ma formę wykładu i ćwiczeń przy komputerach na programie NORMA.

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wstęp
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót
3. Rodzaje kosztorysów – inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy
4. Obowiązujące katalogi
5. Ceny „R, M, S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu
6. Co to jest przedmiar i obmiar robót
7. Przedmiar/obmiar/ robót ziemnych
8. Przedmiar/obmiar/ robót budowlanych
9. Przedmiar/obmiar/ robót instalacyjnych
10. Przedmiar/obmiar/ robót elektrycznych
11. Program kosztorysowy NORMA – zapoznanie
12. Sporządzanie kosztorysu budowlanego
13. Sporządzanie kosztorysu instalacyjnego
14. Sporządzenie kosztorysu elektrycznego
15. Zakończenie

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji1

karta zgłoszenia dla osób prywatnych

Pracodawco – szukasz wykwalifikowanej kadry? Zapraszamy do projektu!

Szanowni Państwo!

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o. o. opracowuje unijny projekt kompleksowego wsparcia, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Nasza inicjatywa ma na celu podniesienie lub dostosowanie kompetencji osób objętych wsparciem do aktualnych potrzeb rynku pracy. W oparciu o nasze ponad 40 – letnie doświadczenie w świadczeniu usług dla pracodawców i osób indywidualnych z naszego regionu oraz bazując na wiedzy zdobytej podczas realizacji licznych projektów unijnych, planujemy zaproponować uczestnikom projektu wsparcie w postaci: szkoleń i kursów, studiów podyplomowych, staży, pośrednictwa pracy oraz doradztwa i wsparcia psychologicznego.

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie w roli Pracodawcy dla naszych przyszłych Beneficjentów na okres realizacji staży finansowanych ze środków unijnych.

Jest to szansa dla Pracodawcy na nieodpłatne pozyskanie zmotywowanego stażysty na okres od 3 do 6 miesięcy, a być może po zakończeniu stażu – kompetentnego pracownika.

Pracodawca sam określa, jakich kompetencji wymaga od przyszłego stażysty lub pracownika i bierze czynny udział w tworzeniu programu szkolenia czy projektowaniu cyklu jego kształcenia.

Co finansujemy:

 • kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla Beneficjentów
 • stypendia szkoleniowe dla Beneficjentów w wysokości 6,65 zł za 1 godz. szkolenia
 • stypendia stażowe dla Beneficjentów w wysokości 997,40 zł miesięcznie
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
 • wynagrodzenie wyznaczonego przez Pracodawcę opiekuna stażystów do kwoty 5 000,00 zł miesięcznie (1 opiekun może odpowiadać za maksymalnie 3 stażystów)

Pracodawca, chcący przyjąć stażystę, zobowiązany jest:

 • zadeklarować chęć współpracy z BDT NOT Sp. z o. o. poprzez podpisanie listu intencyjnego
 • opracować wraz z BDT NOT Sp. z o. o. program szkolenia lub zaprojektować cykl kształcenia przyszłego stażysty
 • podpisać wstępną deklarację zatrudnienia, w której Pracodawca zobowiąże się po zakończeniu etapu staży zatrudnić nie mniej niż 50% uczących się u niego stażystów

Szanowny Pracodawco, dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do osobistego kontaktu:

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o. o.

Centrum Szkoleń

Tel. 52 33 92 306

Tel. kom. 601 160 197

e-mail: szkolenia@not.com.pl

Kurs kosztorysowania robót budowlano instalacyjnych z programem NORMA

Termin szkolenia:     06,07,13,14 maj 2017r.

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych. 

Koszt szkolenia to 950 zł+ 23 % vat  (1 168,50 zł).

Przed rozpoczęciem zajęć wpłata zaliczki 300zł, a reszta kwoty do końca szkolenia.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnicy otrzymują:

– podręcznik do kosztorysowania

– program NORMA na płycie CD – wersja demonstracyjna na 30 dni

– materiały opracowane przez wykładowcę


Szkolenie ma formę wykładu i ćwiczeń przy komputerach na programie NORMA.


PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wstęp
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót
3. Rodzaje kosztorysów – inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy
4. Obowiązujące katalogi
5. Ceny „R, M, S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu
6. Co to jest przedmiar i obmiar robót
7. Przedmiar/obmiar/ robót ziemnych
8. Przedmiar/obmiar/ robót budowlanych
9. Przedmiar/obmiar/ robót instalacyjnych
10. Przedmiar/obmiar/ robót elektrycznych
11. Program kosztorysowy NORMA – zapoznanie
12. Sporządzanie kosztorysu budowlanego
13. Sporządzanie kosztorysu instalacyjnego
14. Sporządzenie kosztorysu elektrycznego
15. Zakończenie

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji

karta zgłoszenia dla osób prywatnych

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane – od 01 kwietnia 2017r.

 • czas trwania kursu: 70 godzin (piątek 16.00-20.05, sobota 8.00-15.00)
 • kosz: 1500 zł (Kurs można opłacać w 2 ratach. Pierwsza rata w wysokości 800,00 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB. Druga rata w wysokości 700,00 zł do 29.04.2017 r. )
 • rozpoczęcie zajęć:

  1 kwietnia 2017 r. (sobota), godz. 8.00

 • miejsce: Bydgoski Dom Technika, ul. B. Rumińskiego 6, Bydgoszcz, (sala 208).

KONTAKT:

Biuro Oddz. PZITB, wtorek i czwartek 13.00 – 17.00
tel. do Biura Oddziału PZITB – 52 322 54 92
kierownik kursu – codziennie od 8.00 do 20.00, tel. 603 409 538
e-mail: janpreus@wp.pl, pzitbbydg@outlook.com

więcej informacji: http://pzitbbydgoszcz.pl/uprawnienia-budowlane-kurs/

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

Data:  29 marzec 2017

Cena: 250,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

Czas szkolenia: 16 godz. (8 godz. szkolenie + 8 godz. samokształcenie kierowane)

Czas i miejsce szkolenia:  godz. 09.00 – 14.30 ; sala szkoleniowa nr 10 (parter)

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji

karta zgłoszenia dla osób prywatnych

Zawody Okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

W dniu 11.01.2017 r. odbyły się w całym kraju, w tym w Bydgoszczy, zawody okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Dla zainteresowanych więcej informacji TUTAJ.

Dołącz do naszego zespołu!

Zaproszenie do Współpracy !

Szanowni Państwo – Specjaliści różnych branż, Rzeczoznawcy, Biegli Sądowi!
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do współpracy z Zespołem Usług Technicznych Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. – działającym nieprzerwanie od 45 na rynku lokalnym.

Naszym Partnerom zapewniamy stabilną, bezpieczną i długofalową współpracę z poszanowaniem Państwa niezależności biznesowej.

Oferujemy profesjonalną obsługę i wsparcie Zespołu w zakresie wykonywanych usług tj: ekspertyz, wycen, opinii, ocen czy projektów. Gwarantujemy przejrzyste warunki finansowe oraz  terminowe rozliczenia za wykonane zlecenia.

Prosimy dać nam szansę współpracy z Państwem – bardzo szybko w praktyce udowodnimy wszystkie oferowane Państwu korzyści.

Licząc na Państwa zaufanie, pozostajemy z szacunkiem,
Zespół Usług Technicznych Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o.,

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o

ul. B. Rumińskiego 6;

85-030 Bydgoszcz

Zespół Usług Technicznych –  pok. 11- parter,

Tel. 52 33 92 304, 52 33 92 306;  tel. kom. 601 160 197

e-mail: zut@not.com.pl

PRZERWA URLOPOWA !!!

 

Informujemy, że w dniach

21 – 23 grudzień 2016 oraz 05 styczeń 2017

Centrum Szkoleń

oraz

Zespół Usług Technicznych

będą NIECZYNNE

W sprawach pilnych kontakt pod nr tel. 601 160 197 oraz e-mail: zut@not.com.pl

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

Data:  24 listopad 2016r. – ostatnie wolne miejsca!!!

Cena: 250,00 zł netto (=brutto; VAT zwolnione)

Czas szkolenia: 16 godz. (8 godz. szkolenie + 8 godz. samokształcenie kierowane)

Czas i miejsce szkolenia:  godz. 09.00 – 14.30 ; sala szkoleniowa nr 10 (parter)

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  odkt@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji

karta zgłoszenia dla osób prywatnych

Kosztorysowanie robót budowlano – instalacyjnych

 

Termin szkolenia:  26-27 listopad oraz 03-04 grudzień 2016 r.

ostatnie wolne miejsca !!!

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych. 

Koszt szkolenia to 950 zł+ 23 % vat  (1 168,50 zł).

Przed rozpoczęciem zajęć wpłata zaliczki 300zł, a reszta kwoty do końca szkolenia.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnicy otrzymują:

– podręcznik do kosztorysowania

– program NORMA na płycie CD – wersja demonstracyjna na 30 dni

– materiały opracowane przez wykładowcę


Szkolenie ma formę wykładu i ćwiczeń przy komputerach na programie NORMA.


PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wstęp
2. Podstawy prawne kosztorysowania robót
3. Rodzaje kosztorysów – inwestorski, ofertowy, dodatkowy, powykonawczy
4. Obowiązujące katalogi
5. Ceny „R, M, S” i narzuty stosowane w kosztorysowaniu
6. Co to jest przedmiar i obmiar robót
7. Przedmiar/obmiar/ robót ziemnych
8. Przedmiar/obmiar/ robót budowlanych
9. Przedmiar/obmiar/ robót instalacyjnych
10. Przedmiar/obmiar/ robót elektrycznych
11. Program kosztorysowy NORMA – zapoznanie
12. Sporządzanie kosztorysu budowlanego
13. Sporządzanie kosztorysu instalacyjnego
14. Sporządzenie kosztorysu elektrycznego
15. Zakończenie

Zgłoszenia:

CENTRUM  SZKOLEŃ
pok. 11 (parter)
tel.: 52 33 92 304, 52 33 92 306
fax: 52 33 92 304, 52 33 92 306
tel. kom. 601 160 197
e-mail:  szkolenia@not.com.pl

karta zgłoszenia dla firm i instytucji

karta zgłoszenia dla osób prywatnych

Przerwa urlopowa – Centrum Szkoleń

Informujemy, że Centrum Szkoleń w dniach 16-28 czerwiec 2016r. będzie nieczynne z powodu przerwy urlopowej.

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH, III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

 ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA

Wrocław

16-18 czerwca 2016 r. 

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

 

Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury.

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia: relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; stan polskiej elektryki oraz transportu; rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Uczestnicy XXV KTP i III SZIP będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP), a także z najnowszymi tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz  infrastruktura – budownictwo – BIM.

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Kongresy Techników Polskich są ważnym wydarzeniem dla całego polskiego środowiska naukowo-technicznego. Hasłem XXV Kongresu jest „Technika-Człowiekowi”. Pierwszy, historyczny Kongres odbył się w 1882 r. w Krakowie. Przyjechali nań technicy i inżynierowie z trzech zaborów oraz spoza kraju. Tę ideę wspólnych obrad polskich inżynierów z kraju i spoza jego granic chcemy kontynuować organizując oba spotkania inżynierskie wspólnie.

Idea zwoływania Zjazdów zrodziła się z inicjatywy polonijnych środowisk technicznych, jako kontynuacja wcześniejszych sympozjów integracyjnych „Polacy Razem” środowisk inżynierów polskich oraz polonijnych organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od 1996 r. Każdy kolejny Zjazd przyciągał uwagę coraz większej liczby uczestników.

Hasło III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich brzmi „Inżynierowie Polsce i Światu”.

Organizatorami XXV KTP i III SZIP są:

 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
 • Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,
 • Rada Główna Instytutów Badawczych,
 • Akademia Inżynierska w Polsce,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 • Politechnika Wrocławska.

 

Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl  i  www.szip.org.pl

 

WEŹ UDZIAŁ WE WROCŁAWSKIM SPOTKANIU TWÓRCÓW TECHNIKI

95-lecie STOWARZYSZEŃ TECHNICZNYCH I ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIECONEJ KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI

W dniu 19 lutego 2016 r. w Bydgoskim Domu Technika NOT w Bydgoszczy odbyła się podwójna uroczystość: 95-rocznica powstania Organizacji Stowarzyszeń Technicznych w Bydgoszczy i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu w 2014 roku Koledze Śp. WITOLDOWI SZYLMANOWI – wieloletniemu  Dyrektorowi Biura BR FSNT NOT w Bydgoszczy i Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Pani Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w Warszawie Ewa Mańkiewicz-Cudny, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, Radna Miasta Bydgoszczy Pani Bernadeta Różańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. Dariusz Boroński, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wiesław Olszewski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy Renata Staszak, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy Piotr Terlecki, artysta rzeźbiarz (wykonawca tablicy pamiątkowej)  Marek Guczalski, Członkowie Honorowi BR FSNT NOT oraz Przewodniczący SNT i członkowie Rady BR FSNT NOT. Wszystkich obecnych powitał Wiceprzewodniczący BR FSNT NOT Jerzy Grobelski. Następnie Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przedstawił gościom prezentację nt. 95-rocznicy powstania w Bydgoszczy  Stowarzyszeń Technicznych. Ustalenie szczegółowej daty powstania organizacji technicznej w Bydgoszczy było problemem, ale odnalezienie  publikacji prasowej dało nam pewność, że w dniu 16 stycznia 1921 roku na spotkaniu bydgoskich inżynierów postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Techników w Bydgoszczy, a oficjalnego wyboru władz dokonano w dniu 30 stycznia 1921 roku. Nazwa Stowarzyszenie Techników funkcjonowała do 1929 roku, a dopiero statut zmienił nazwę na Stowarzyszenie Techników Polskich w Bydgoszczy. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został inż. Karol Tomczycki, po nim inż. Adam Piotrowski, a po nich kolejno: w latach 1930-1933 inż. Ludwik Ragamaey – budowniczy i radny miejski, a od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej inż. Stanisław Lechowski. Przy Stowarzyszeniu powstała biblioteka techniczna wyposażona w najnowsze czasopisma techniczne, a także organizowano dokształcające kursy wieczorowe dla techników. Stowarzyszenie aktywnie współpracowało z instytucjami gospodarczymi Bydgoszczy. W 1938 roku liczyło ono 83 członków rzeczywistych i 12 sympatyków, zrzeszając nie tylko inżynierów i techników, ale także przemysłowców. Po wojnie 12 sierpnia 1945 roku odbył się I Walny Zjazd, na którym przyjęto nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich. Nie sposób tu przytoczyć całej prezentacji, a przedstawiony w skrócie rys historii bydgoskiej organizacji technicznej nie oddaje zaangażowania i pracy wielu działaczy. Nie sposób wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska.  Ukonstytuowanie się w grudniu 1990 roku Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  i powołanie z jej inicjatywy „Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, uzyskując dochody, umożliwiła realizację zadań statutowych udziałowcom oraz popularyzację zdobyczy techniki i propagowanie postępu technicznego. Z wielkim zadowoleniem i uznaniem zebrani przyjęli prezentację przedstawioną przez Panią Prezes FSNT-NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny pt. „STOWARZYSZENIA INŻYNIERSKIE NA TLE HISTORII POWSZECHNEJ I ROZWOJU CYWILIZACJI TECHNICZNEJ”.

Podniosłą chwilą  podczas uroczystości był moment  odsłonięcia tablicy pamiątkowej  poświęconej KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI przez najbliższą rodzinę zmarłego. Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przytoczył krótki życiorys i dokonania Kolegi Witolda. Zostały złożone wiązanki kwiatów. Po ceremonii wszyscy zebrani zostali poproszeni przez rodzinę na poczęstunek.

Podczas uroczystości zostały nadane wybranym zasłużonym działaczom naszej Organizacji medale, odznaczenia i tytuły – Naczelnej Organizacji Technicznej.

1

2