bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Platforma turniejowa PrizeCharger

Platforma turniejowa PrizeCharger to projekt, który rewolucjonizuje podejście do edukacji poprzez zabawę i rywalizację. Umożliwia nie tylko organizację turniejów z zakresu różnorodnych dziedzin inżynieryjnych i technicznych, ale pozwala dostosować kolejne edycje konkursów do zmieniających się potrzeb i trendów.

.

PrizeCharger jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Projekt stawia sobie za cel promowanie nauki, zwalczanie dezinformacji, a także budowanie społeczeństwa opartego o wiedzę oraz świadomości ogromnej wartości edukacji.

.

Platforma umożliwia udział w turniejach poprzez dedykowaną aplikację gwarantującą uczciwe współzawodnictwo. Autorami pytań są wysoko wykwalifikowani eksperci z dziedzin inżynieryjnych i technicznych dbający o wysoki poziom merytoryczny turnieju, a laureaci otrzymują nie tylko nagrody rzeczowe lub finansowe, ale także propozycje pracy lub współpracy oferowane przez firmy z obszaru tematycznego turnieju.

.

Jednak PrizeCharger to nie tylko platforma turniejów branżowych, to przede wszystkim idea, która jednoczy entuzjastów nauki i technologii, którzy ciągle wierzą, że rozwój powinien opierać się na wiedzy.

.

Jak podkreśla Kamil Wójcik:”U podstaw platformy PrizeCharger leży misja promowania nauki. To miejsce, gdzie tworzymy wyjątkowe wydarzenia skoncentrowane na ludziach, edukacji i rozwoju, gdzie wiedza spotyka się z pasją, a talent zyskuje szansę, na to żeby zostać dostrzeżonym.To także narzędzie wspierające rozwój społeczności naukowej i technicznej. Wierzę, że poprzez nasze działania możemy przyczynić się do budowy nowej, lepiej wykształconej i bardziej innowacyjnej społeczności.”

.

.

Sam turniej będzie składać się z trzech etapów, w czasie których uczestnicy będą zdobywać punkty, a najlepsi zostaną finalistami i laureatami.

.

Wszyscy uczestnicy zarejestrowani w 1. edycji turnieju mogą korzystać z materiałów edukacyjnych tworzonych przez naszych ekspertów.

.

Zapisy na turniej zaczynają się 6 lutego i trwają do 18 maja 2024 r.

.

.

Zapraszamy do współpracy i udziału w turnieju.

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i wykonujących zadania tej służby

.

.

.

.

PROGRAM SZKOLENIA do pobrania

.

.

.

KONFERENCJE ON-LINE

VMS to profesjonalny i prosty w obsłudze system zdalnej komunikacji oraz podejmowania decyzji on‑line.

BEZPIECZEŃSTWO

VMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie prawnej. Dane wrażliwe przetwarzane są we własnych centrach przetwarzania informacji NOT Informatyka a każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
VMS został poddany audytowi bezpieczeństwa, uzyskując stosowne certyfikaty potwierdzające w szczególności wiarygodność głosowań i wyborów.

KOMUNIKACJA

Możliwość komunikacji głosowej między uczestnikami spotkania oraz udostępniania kamery. Obraz w wysokiej jakości oraz dźwięk wsparty wydajnymi kodekmai czasu rzeczywistego.

Funkcjonalność pozwalająca na nagranie oraz udostępnienie przebiegu spotkania, dzięki której można odtworzyć przebieg obrad lub zapisać plik wideo jako dokumentacja z przebiegu spotkania i głosowań.

Możliwość komunikacji pisemnej za pośrednictwem czatu publicznego, prywatnego oraz tworzenia wspólnych notatek z możliwością eksportu danych.

Przesyłanie i udostępnianie dokumentów w formie prezentacji na tablicy głównej oraz udostępnianie ekranu komputera.

GŁOSOWANIA I WYBORY

Moduł pozwalający przeprowadzać wybory i głosowania z opcją eksportu wyników oraz uprawnienia dla grup głosowań, wykluczania z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji.

Dzięki integracji komunikatora z funkcjonalnością podejmowania decyzji, system pozwala na realizację głosowań:

 • Jawnych
 • Jawnych z udziałami
 • Tajnych
 • Tajnych z udziałami

Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają dodatkowo funkcjonalności:

 • Zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania
 • Automatycznego liczenia kworum, wyświetlanie wyników i udziałów
 • Eksport wyników oraz listy decydentów do pliku pdf umożliwając natychmiastowe podpisanie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP.
 • Eksport listy głosujących dla głosowań jawnych.
 • Zaawansowane głosowania udziałami oraz uprawnienia dla grup głosowań
 • Wykluczanie z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji.

Zaawansowany proces podejmowania decyzji w VMS to także prosta i intuicyjna funkcjonalność wyborcza. Najistotniejsze cechy modułu to:

 • Możliwość definiowania list wyborczych
 • Konfiguracja wymaganej liczby kandydatów, na których głos musi być oddany
 • Eksport wyników głosowań do pliku pdf
 • Zaawansowana logika głosowań, w tym głosowania ważone i udziałami
 • Możliwość wykluczenia z udziału czynnego w wyborach dla osób nie posiadających uprawnień do głosowania
 • Publikacja wyników w przestrzeni prezentacji

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://vms.not-informatyka.pl/

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 52 33 92 300

e-mail: odkt@not.com.pl

NOWE GODZINY OTWARCIA BUDYNKU NOT

poniedziałek 07-18.30

wtorek 07-18.00

środa 07-18.30

czwartek 07-18.00

piątek 07-18.00

sobota i niedziela NIECZYNNE

Zawody Okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

W dniu 11.01.2017 r. odbyły się w całym kraju, w tym w Bydgoszczy, zawody okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Dla zainteresowanych więcej informacji TUTAJ.

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH, III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

 ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA

Wrocław

16-18 czerwca 2016 r. 

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

 

Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury.

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia: relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; stan polskiej elektryki oraz transportu; rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Uczestnicy XXV KTP i III SZIP będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP), a także z najnowszymi tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz  infrastruktura – budownictwo – BIM.

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Kongresy Techników Polskich są ważnym wydarzeniem dla całego polskiego środowiska naukowo-technicznego. Hasłem XXV Kongresu jest „Technika-Człowiekowi”. Pierwszy, historyczny Kongres odbył się w 1882 r. w Krakowie. Przyjechali nań technicy i inżynierowie z trzech zaborów oraz spoza kraju. Tę ideę wspólnych obrad polskich inżynierów z kraju i spoza jego granic chcemy kontynuować organizując oba spotkania inżynierskie wspólnie.

Idea zwoływania Zjazdów zrodziła się z inicjatywy polonijnych środowisk technicznych, jako kontynuacja wcześniejszych sympozjów integracyjnych „Polacy Razem” środowisk inżynierów polskich oraz polonijnych organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od 1996 r. Każdy kolejny Zjazd przyciągał uwagę coraz większej liczby uczestników.

Hasło III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich brzmi „Inżynierowie Polsce i Światu”.

Organizatorami XXV KTP i III SZIP są:

 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
 • Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,
 • Rada Główna Instytutów Badawczych,
 • Akademia Inżynierska w Polsce,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 • Politechnika Wrocławska.

 

Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl  i  www.szip.org.pl

 

WEŹ UDZIAŁ WE WROCŁAWSKIM SPOTKANIU TWÓRCÓW TECHNIKI

95-lecie STOWARZYSZEŃ TECHNICZNYCH I ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIECONEJ KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI

W dniu 19 lutego 2016 r. w Bydgoskim Domu Technika NOT w Bydgoszczy odbyła się podwójna uroczystość: 95-rocznica powstania Organizacji Stowarzyszeń Technicznych w Bydgoszczy i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu w 2014 roku Koledze Śp. WITOLDOWI SZYLMANOWI – wieloletniemu  Dyrektorowi Biura BR FSNT NOT w Bydgoszczy i Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Pani Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w Warszawie Ewa Mańkiewicz-Cudny, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, Radna Miasta Bydgoszczy Pani Bernadeta Różańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. Dariusz Boroński, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wiesław Olszewski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy Renata Staszak, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy Piotr Terlecki, artysta rzeźbiarz (wykonawca tablicy pamiątkowej)  Marek Guczalski, Członkowie Honorowi BR FSNT NOT oraz Przewodniczący SNT i członkowie Rady BR FSNT NOT. Wszystkich obecnych powitał Wiceprzewodniczący BR FSNT NOT Jerzy Grobelski. Następnie Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przedstawił gościom prezentację nt. 95-rocznicy powstania w Bydgoszczy  Stowarzyszeń Technicznych. Ustalenie szczegółowej daty powstania organizacji technicznej w Bydgoszczy było problemem, ale odnalezienie  publikacji prasowej dało nam pewność, że w dniu 16 stycznia 1921 roku na spotkaniu bydgoskich inżynierów postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Techników w Bydgoszczy, a oficjalnego wyboru władz dokonano w dniu 30 stycznia 1921 roku. Nazwa Stowarzyszenie Techników funkcjonowała do 1929 roku, a dopiero statut zmienił nazwę na Stowarzyszenie Techników Polskich w Bydgoszczy. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został inż. Karol Tomczycki, po nim inż. Adam Piotrowski, a po nich kolejno: w latach 1930-1933 inż. Ludwik Ragamaey – budowniczy i radny miejski, a od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej inż. Stanisław Lechowski. Przy Stowarzyszeniu powstała biblioteka techniczna wyposażona w najnowsze czasopisma techniczne, a także organizowano dokształcające kursy wieczorowe dla techników. Stowarzyszenie aktywnie współpracowało z instytucjami gospodarczymi Bydgoszczy. W 1938 roku liczyło ono 83 członków rzeczywistych i 12 sympatyków, zrzeszając nie tylko inżynierów i techników, ale także przemysłowców. Po wojnie 12 sierpnia 1945 roku odbył się I Walny Zjazd, na którym przyjęto nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich. Nie sposób tu przytoczyć całej prezentacji, a przedstawiony w skrócie rys historii bydgoskiej organizacji technicznej nie oddaje zaangażowania i pracy wielu działaczy. Nie sposób wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska.  Ukonstytuowanie się w grudniu 1990 roku Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  i powołanie z jej inicjatywy „Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, uzyskując dochody, umożliwiła realizację zadań statutowych udziałowcom oraz popularyzację zdobyczy techniki i propagowanie postępu technicznego. Z wielkim zadowoleniem i uznaniem zebrani przyjęli prezentację przedstawioną przez Panią Prezes FSNT-NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny pt. „STOWARZYSZENIA INŻYNIERSKIE NA TLE HISTORII POWSZECHNEJ I ROZWOJU CYWILIZACJI TECHNICZNEJ”.

Podniosłą chwilą  podczas uroczystości był moment  odsłonięcia tablicy pamiątkowej  poświęconej KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI przez najbliższą rodzinę zmarłego. Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przytoczył krótki życiorys i dokonania Kolegi Witolda. Zostały złożone wiązanki kwiatów. Po ceremonii wszyscy zebrani zostali poproszeni przez rodzinę na poczęstunek.

Podczas uroczystości zostały nadane wybranym zasłużonym działaczom naszej Organizacji medale, odznaczenia i tytuły – Naczelnej Organizacji Technicznej.

1

2