previous arrow
next arrow
Slider
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

NOWOŚĆ usługi doradcze dla MŚP

Usługi świadczymy we współpracy z Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT :

usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla MMŚP świadczone w ramach akredytacji Ministerstwa Rozwoju – poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

usługi doradztwa technologicznego dla MMŚP w ramach POIR 2014-2020, I komponent Działania 2.2. Otwarte innowacje-wspieranie transferu technologii, projekt grantowy Sieć otwartych innowacji