bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Pracodawco – szukasz wykwalifikowanej kadry? Zapraszamy do projektu!

Szanowni Państwo!

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o. o. opracowuje unijny projekt kompleksowego wsparcia, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Nasza inicjatywa ma na celu podniesienie lub dostosowanie kompetencji osób objętych wsparciem do aktualnych potrzeb rynku pracy. W oparciu o nasze ponad 40 – letnie doświadczenie w świadczeniu usług dla pracodawców i osób indywidualnych z naszego regionu oraz bazując na wiedzy zdobytej podczas realizacji licznych projektów unijnych, planujemy zaproponować uczestnikom projektu wsparcie w postaci: szkoleń i kursów, studiów podyplomowych, staży, pośrednictwa pracy oraz doradztwa i wsparcia psychologicznego.

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie w roli Pracodawcy dla naszych przyszłych Beneficjentów na okres realizacji staży finansowanych ze środków unijnych.

Jest to szansa dla Pracodawcy na nieodpłatne pozyskanie zmotywowanego stażysty na okres od 3 do 6 miesięcy, a być może po zakończeniu stażu – kompetentnego pracownika.

Pracodawca sam określa, jakich kompetencji wymaga od przyszłego stażysty lub pracownika i bierze czynny udział w tworzeniu programu szkolenia czy projektowaniu cyklu jego kształcenia.

Co finansujemy:

  • kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla Beneficjentów
  • stypendia szkoleniowe dla Beneficjentów w wysokości 6,65 zł za 1 godz. szkolenia
  • stypendia stażowe dla Beneficjentów w wysokości 997,40 zł miesięcznie
  • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
  • wynagrodzenie wyznaczonego przez Pracodawcę opiekuna stażystów do kwoty 5 000,00 zł miesięcznie (1 opiekun może odpowiadać za maksymalnie 3 stażystów)

Pracodawca, chcący przyjąć stażystę, zobowiązany jest:

  • zadeklarować chęć współpracy z BDT NOT Sp. z o. o. poprzez podpisanie listu intencyjnego
  • opracować wraz z BDT NOT Sp. z o. o. program szkolenia lub zaprojektować cykl kształcenia przyszłego stażysty
  • podpisać wstępną deklarację zatrudnienia, w której Pracodawca zobowiąże się po zakończeniu etapu staży zatrudnić nie mniej niż 50% uczących się u niego stażystów

Szanowny Pracodawco, dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do osobistego kontaktu:

Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o. o.

Centrum Szkoleń

Tel. 52 33 92 306

Tel. kom. 601 160 197

e-mail: szkolenia@not.com.pl