bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Projekty unijne

a) w obszarze aktywizacji zawodowej – NOT zrealizował w okresie 2008-2019 5 projektów aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych:

– „Komputerowe prawo jazdy-Twój bilet do zatrudnienia” dla 60 os.

– „Kosztorysant budowlany- zawód z przyszłością” dla 60 os.

– „E-Citizen –Komputer bez tajemnic” dla 60 os.

– „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” dla 36 os. (Patner)

– „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” dla 36 os. (Patner)

b) w obszarze projektów branżowych – NOT zrealizował w okresie 2014-2015 1 projekt dla branży mechanicznej:

– „Kształć się z nami w branży mechanicznej!” dla 92 osób bezrobotnych, pracujących i uczących się

c) w obszarze szkoleń dla osób pracujących – NOT zrealizował w okresie 2010-2014 2 projekty:

– „Pozytywny wizerunek drogą do sukcesu” dla 48 osób zatrudnionych w firmach i instytucjach regionu

– „Kapitał Ludzki Firmy „SKRAW-MECH”Sp. z o. – najlepsza inwestycja!” dla 411 pracowników ZM SKRAW-MECH Sp. z o. o.

d) w obszarze wsparcia osób fizycznych oraz MŚP w ramach PARP w latach 2006-2015:

– w ramach projektu „Kapitał Ludzki EFS Punkt konsultacyjny KSU” NOT udzielił 2183 usługi (usługi informacyjne, wsparcie dla przedsiębiorców oraz osób chcącym rozpocząć działalność gospodarczą)

– w ramach projektu „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnych świadczonych przez Ośrodek KSI” NOT świadczył usługi stanowiące pomoc de minimis kierowaną do firm ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

–  w ramach projektu „Zielone Światło dla MŚP” jako Partner NOT zrealizował doradztwo dla 240 pracowników ze 120 MŚP