bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Usługi techniczne, ekspertyzy budowlane

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Usług Technicznych

Telefon:                         52 33 92 300 (lub 301)

Tel. kom.                        601 160 197

E-mail:                            zut@not.com.pl

EKSPERTYZY, OPINIE, ORZECZENIA I OCENY STANU TECHNICZNEGO

Ekspertyzy, opinie, orzeczenia i oceny stanu technicznego dotyczące:

 • budynków i budowli
 • linii technologicznych
 • maszyn i urządzeń
 • środków transportu

BUDOWNICTWO

 • inwentaryzacje: architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne
 • kosztorysy budowlane – wielobranżowe (instalacji wewnętrznych i sieci,)
 • badania termowizyjne,
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • mykologii; lokali mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej,

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

przeglądy budowlane półroczne, roczne i pięcioletnie wraz z zakładaniem książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. Judyty. Judyty 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.) w zakresie:

 • budowlanym – budynków: mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych, szkół, szpitali, użyteczności publicznej,
 • pomiary instalacji urządzeń elektrycznych,

WYCENY WARTOŚCI

Wyceny wartości w celu odpisu amortyzacyjnego, przekształceń własnościowych, potrzeb bankowo-kredytowych i skarbowych, sprzedaży itp.:

 • nieruchomości gruntowych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obiektów (budynków) budowlanych :
 • mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • rolniczych i magazynowych,
 • przemysłowych,
 • technologicznych
 • wyceny szkód powstałych przy budowach (w tym pod kątem roszczeń odszkodowawczych)
 • maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
 • środków transportu,
 • wyceny szkód powstałych na skutek czynników atmosferycznych i w następstwie pożarów.

PRACE Z ZAKRESU MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonywanie prac z zakresu mechaniki pojazdowej:

 • doradztwo i obsługa spraw powypadkowych pojazdów,
 • pomiary zużycia paliw płynnych,
 • orzecznictwo i oceny stanu technicznego.

INNE USŁUGI TECHNICZNE

 • opracowywanie Deklaracji Zgodności z WE dla maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
 • uruchomienia i rozruchy maszyn, urządzeń i sieci,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) maszyn i urządzeń

USŁUGI ARCHIWALNE

 • Porządkowanie archiwów zakładowych (zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dot. archiwizacji dokumentacji),
 • Opracowywanie oraz przechowywanie opracowanej dokumentacji likwidowanych jednostek organizacyjnych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Opracowywanie akt kategorii A lub B-50 i B-25
 • Opracowywanie dokumentacji niearchiwalnej (B-2 do B-20)
 • Opracowywanie akt osobowych
 • Brakowanie akt i przygotowanie makulatury
 • Opracowywanie instrukcji archiwalnej
 • Opracowywanie instrukcji kancelaryjnej
 • Konsultacje, doradztwo, szkolenia