bydgoszcz-458312
bydgoszcz-458312 - kopiuj
previous arrow
next arrow
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

95-lecie STOWARZYSZEŃ TECHNICZNYCH I ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIECONEJ KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI

W dniu 19 lutego 2016 r. w Bydgoskim Domu Technika NOT w Bydgoszczy odbyła się podwójna uroczystość: 95-rocznica powstania Organizacji Stowarzyszeń Technicznych w Bydgoszczy i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu w 2014 roku Koledze Śp. WITOLDOWI SZYLMANOWI – wieloletniemu  Dyrektorowi Biura BR FSNT NOT w Bydgoszczy i Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Pani Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT w Warszawie Ewa Mańkiewicz-Cudny, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, Radna Miasta Bydgoszczy Pani Bernadeta Różańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. Dariusz Boroński, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wiesław Olszewski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy Renata Staszak, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy Piotr Terlecki, artysta rzeźbiarz (wykonawca tablicy pamiątkowej)  Marek Guczalski, Członkowie Honorowi BR FSNT NOT oraz Przewodniczący SNT i członkowie Rady BR FSNT NOT. Wszystkich obecnych powitał Wiceprzewodniczący BR FSNT NOT Jerzy Grobelski. Następnie Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przedstawił gościom prezentację nt. 95-rocznicy powstania w Bydgoszczy  Stowarzyszeń Technicznych. Ustalenie szczegółowej daty powstania organizacji technicznej w Bydgoszczy było problemem, ale odnalezienie  publikacji prasowej dało nam pewność, że w dniu 16 stycznia 1921 roku na spotkaniu bydgoskich inżynierów postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Techników w Bydgoszczy, a oficjalnego wyboru władz dokonano w dniu 30 stycznia 1921 roku. Nazwa Stowarzyszenie Techników funkcjonowała do 1929 roku, a dopiero statut zmienił nazwę na Stowarzyszenie Techników Polskich w Bydgoszczy. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został inż. Karol Tomczycki, po nim inż. Adam Piotrowski, a po nich kolejno: w latach 1930-1933 inż. Ludwik Ragamaey – budowniczy i radny miejski, a od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej inż. Stanisław Lechowski. Przy Stowarzyszeniu powstała biblioteka techniczna wyposażona w najnowsze czasopisma techniczne, a także organizowano dokształcające kursy wieczorowe dla techników. Stowarzyszenie aktywnie współpracowało z instytucjami gospodarczymi Bydgoszczy. W 1938 roku liczyło ono 83 członków rzeczywistych i 12 sympatyków, zrzeszając nie tylko inżynierów i techników, ale także przemysłowców. Po wojnie 12 sierpnia 1945 roku odbył się I Walny Zjazd, na którym przyjęto nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich. Nie sposób tu przytoczyć całej prezentacji, a przedstawiony w skrócie rys historii bydgoskiej organizacji technicznej nie oddaje zaangażowania i pracy wielu działaczy. Nie sposób wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska.  Ukonstytuowanie się w grudniu 1990 roku Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  i powołanie z jej inicjatywy „Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą, uzyskując dochody, umożliwiła realizację zadań statutowych udziałowcom oraz popularyzację zdobyczy techniki i propagowanie postępu technicznego. Z wielkim zadowoleniem i uznaniem zebrani przyjęli prezentację przedstawioną przez Panią Prezes FSNT-NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny pt. „STOWARZYSZENIA INŻYNIERSKIE NA TLE HISTORII POWSZECHNEJ I ROZWOJU CYWILIZACJI TECHNICZNEJ”.

Podniosłą chwilą  podczas uroczystości był moment  odsłonięcia tablicy pamiątkowej  poświęconej KOLEDZE WITOLDOWI SZYLMANOWI przez najbliższą rodzinę zmarłego. Przewodniczący BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec przytoczył krótki życiorys i dokonania Kolegi Witolda. Zostały złożone wiązanki kwiatów. Po ceremonii wszyscy zebrani zostali poproszeni przez rodzinę na poczęstunek.

Podczas uroczystości zostały nadane wybranym zasłużonym działaczom naszej Organizacji medale, odznaczenia i tytuły – Naczelnej Organizacji Technicznej.

1

2