previous arrow
next arrow
Slider
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Szkolenia zawodowe, szkolenia BHP, pośrednictwo pracy

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i wykonujących zadania tej służby

Informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP realizujemy w miesiącu maju i czerwcu 2020r. w formie zdalnej online jako szkolenie indywidualne.
 
 

………………………………………………………………

Kurs kosztorysowania robót budowlano instalacyjnych z programem NORMA

Termin szkolenia:   nabór wiosna 2020r.

………………………………………………………………

Organizowane przez nas szkolenia BHP mogą odbywać się w trybie otwartym, dzięki czemu możliwe jest konfrontowanie ze sobą wielu rozmaitych spostrzeżeń osób, które pracują w podobnej branży, jednak w zupełnie różnych zakładach czy firmach. Specyfika tego rodzaju spotkań polega na tym, że prowadzi się je w grupach, do których zapraszani są przedstawiciele różnych firm, co pozwala na wymianę odmiennych doświadczeń osób biorących udział w kursie. Takie szkolenia BHP są niezwykle owocne. Dedykujemy je dosłownie wszystkim mającym styczność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno tym, których przedmiotem działań jest pośrednictwo pracy, jak i tym, którzy zawodowo zajmują się inżynierią czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy – dla zainteresowanych indywidualnym trybem nauczania organizujemy również szkolenia w trybie zamkniętym.

Szkolenia  – prawo pracy – na zamówienie:

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH Z 2018 ROKU

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2019R.

CZAS PRACY W 2019 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW W 2019 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2019 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY W 2019 ROKU

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĄ

CZAS PRACY W 2019 ROKU DLA DZIAŁÓW PRODUKCJI, UR, LOGISTYKI I W ENERGETYCE

…….

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń zamkniętych.

Realizowane przez nas szkolenia projektowane są w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta.
W ramach prowadzenia szkoleń zamkniętych oferujemy opracowanie programu na potrzeby firmy, przeprowadzenie szkolenia (w tym materiały i certyfikaty) oraz wnikliwy raport poszkoleniowy.
Każde nasze szkolenie kończy się oceną poprzez wypełnienie przez uczestników końcowej anonimowej ankiety poszkoleniowej.

Zajmujemy się kompleksową organizacją Szkolenia, w zależności od preferencji uczestników
i charakteru Szkolenia. Szkolenia organizujemy w siedzibie Klienta, w naszych salach szkoleniowych lub w formie szkoleń wyjazdowych w dowolnie wskazanym przez Państwa miejscu. Na życzenie zapewniamy poczęstunek dla uczestników.

Współpracujemy z wysokiej klasy trenerami i wykładowcami z całej Polski, którzy dysponują bogatym doświadczeniem praktycznym.

Naszym celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności.

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Kodeks Pracy wymaga od pracodawcy przeszkolenie swoich pracowników zgodnie z zasadami zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również mają oni obowiązek kierować ich na szkolenia BHP okresowe. Zwykle takie szkolenia przeznaczone są dla pracowników na wyższych stanowiskach, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo innych lub osób na stanowiskach typowo technicznych i budowlanych, ale także dla pracowników administracyjnych. Nasze szkolenia nie tylko pozwolą odnowić posiadaną już wiedzę – pozwolą również zdobyć nową wiedzę i zapoznać się z aktualnymi zmianami w zasadach bezpieczeństwa. Zapraszamy więc każdego, zarówno pracownika administracyjnego prowadzącego pośrednictwo pracy, jak i managera czy inżyniera.

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników robotniczych

SZKOLENIA CAD

SolidWorks:

 • Modelowanie części
 • Złożenia i dokumentacja 2D
 • Zaawansowane modelowanie części
 • Zaawansowane modelowanie złożeń
 • Konstrukcje spawane
 • Arkusz blachy
 • Modelowanie powierzchniowe
 • Formy wtryskowe
 • Routing – instalacje rurowe
 • Routing – instalacje elektryczne
 • PhotoView 360 (realistyczne wizualizacje)
 • Electrical 2D
 • Electrical 3D
 • Composer
 • SolidWorks dla Administratorów

SZKOLENIA CAM

SolidCam:

 • Wprowadzenie, Frezowanie 2D
 • Wprowadzenie, Toczenie
 • Frezowanie 3D HSM
 • Frezowanie 3D HSS
 • Frezowanie 5X
 • Toczenie
 • iMachining
 • Wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

AlphaCam:

 • Wprowadzenie, Frezowanie 2D
 • Wprowadzenie, Toczenie
 • Frezowanie 3D
 • Frezowanie 5X
 • Toczenie
 • Router Wprowadzenie, Frezowanie 2D
 • Router Frezowanie 5X
 • Profiling, Wprowadzenie, Wycinanie i Nesting
 • Funkcje zaawansowane
 • Wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

SurfCam:

 • Wprowadzenie, Frezowanie 2D
 • Wprowadzenie, Toczenie
 • Frezowanie 3D Base
 • Frezowanie 3D Advanced
 • Frezowanie 5X
 • Toczenie
 • Wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

HSM Works:

 • Wprowadzenie, Frezowanie 2D
 • Wprowadzenie, Toczenie
 • Frezowanie 3D
 • Toczenie
 • Wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

Cabinet Vision:

 • Wprowadzenie, Projektowanie
 • Wprowadzenie, Technologia
 • Dokumentacja i Raporty
 • Funkcje zaawansowane
 • Screen2Machine

SZKOLENIA CAE

SolidWorks:

 • Simulation Statics
 • Simulation Professional
 • Simulation Premium Dynamics
 • Simulation Premium Nonlinear
 • Plastics
 • Motion

SZKOLENIA PDM I INNE

 • Enterprise PDM
 • Draft Sight
 • SMAP P&ID
 • SMAP 3D Piping
 • SMAP Isometric
 • SWOOD – projektowanie mebli skrzyniowych
 • Logopress 3 dla SOLIDWORKS – Blank
 • Logopress 3 dla SOLIDWORKS – Strip Layout
 • Logopress 3 dla SOLIDWORKS – Die Design
 • Szkolenie dostosowane

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint
 • MS Outlook
 • MS Access

Jesteśmy posiadaczami Certyfikowanego Laboratorium ECDL oraz dysponujemy akredytowaną kadrą egzaminatorów. Na Państwa życzenie przeprowadzamy egzaminy ECDL oraz organizujemy szkolenia do nich przygotowujące.

SZKOLENIA TECHNICZNE

W porozumieniu z naszymi Partnerami realizujemy szkolenia:

 • AutoCAD
 • CNC

SZKOLENIA TECHNICZNE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM UDT

 • Suwnice obsługa
 • Suwnice konserwacja
 • Żurawie obsługa
 • Obsługa wózków widłowych

KOSZTORYSOWANIE

 • Kosztorysowanie robót budowlano instalacyjnych + NORMA PRO kurs I stopnia
 • Kurs kosztorysowania budowlanego w robotach DROGOWYCH wraz z obsługą programu NORMA PRO
 • Kurs kosztorysowania budowlanego wraz z obsługą programu NORMA PRO i SEKO PRIX dla prac WYKOŃCZENIOWYCH wewnętrznych, zewnętrznych wraz z dociepleniami elewacji (dla
 • mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych).
 • Kurs kosztorysowania wraz z obsługą programu NORMA PRO i SEKO PRIX oraz programów wspomagających w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH dla różnego rodzaju robot budowlanych.
 • Kurs kosztorysowanie w KOLEJNICTWIE wraz z obsługą programu NORMA PRO.
 • Kurs kosztorysowanie w TELEKOMUNIKACJI wraz z obsługą programu NORMA PRO.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Naliczanie opłat z tytułu użytkowania i ochrony środowiska

ARCHIWISTYKA I POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ

Oferujemy szkolenie z zakresu:

 • wdrażania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 • opracowania wykazu akt,
 • wdrażania systemu bezdziennikowego,
 • zasad archiwistyki w biurowości,
 • bieżącego postępowania z dokumentacją,
 • archiwizację dokumentacji,
 • omówienia aktualnych przepisów itp.

Prowadzimy także usługi w zakresie zakładania i organizacji archiwum zakładowego i składnicy akt oraz wykonujemy okresowe wymagane czynności takie, jak:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej
 • opracowywanie akt kategorii A lub B-50 i B-25 (w tym kadrowo-placowej)
 • opracowywanie dokumentacji niearchiwalnej (B-2 do B-20)
 • opracowywanie akt osobowych
 • brakowanie akt i przygotowywanie makulatury
 • opracowywanie instrukcji archiwalnej
 • opracowywanie instrukcji kancelaryjnej
 • i inne

PRODUKCJA I LOGISTYKA

 • Doskonalenie produkcji 5S
 • Kompleksowe zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń – (TPM)
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zapasami, gospodarką magazynową i łańcuchem dostaw
 • Obsługa magazynu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Auditor wewnętrzny ISO 9001
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • Doskonalenie technik audytowania
 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001)
 • Doskonalenie kompetencji auditorów ZSZ (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001)
 • System zarządzania bezp. i higieną pracy w ramach ISO
 • Kompleksowe zarządzanie jakością TQM
 • Narzędzia jakości FMEA
 • Walidacja procesów produkcji i metoda FMEA
 • System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny ISO 14001
 • Działania korygujące i zapobiegawcze wg ISO/IEC 17025
 • Bezpieczeństwo produktów i odpowiedzialność za produkt
 • Auditor wewnętrzny ISO/TS 16949 (w tym ISO 9001)

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie ryzykiem biznesowym
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne i zmianą
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • Trening potencjału kierowniczego
 • Przywództwo i budowanie zespołu
 • Zarządzanie pracownikami w oparciu o ich kompetencje
 • Gry symulacyjne dla menedżerów
 • Odpowiedzialność prawna menedżera

HR I KADRY

 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Ocena kompetencji pracowników
 • Zarządzanie wiekiem i równością płci
 • Opis i wartościowanie stanowisk pracy
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Nowoczesne systemy wynagradzania i ocen okresowych pracowników
 • Procedury zwalniania pracowników
 • Efektywne motywowanie pracowników

INTERPERSONALNE

 • Szkolenie dla trenerów wewnętrznych
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Budowanie relacji zawodowych
 • Komunikacja, argumentacja, perswazja
 • Rozmowy telefoniczne – negocjacje i perswazje
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie konfliktem
 • Wewnętrzna komunikacja w firmie i team building – szkolenie integracyjne

SPRZEDAŻ I MARKETING

 • Pozyskiwanie klientów przez telefon
 • Prezentacje handlowe
 • Komunikowanie z mediami
 • Reklama – innowacyjne metody marketingowe
 • Warsztaty dla przedstawicieli handlowych
 • Budowanie wizerunku firmy
 • Zarządzanie marką/linią produktową
 • Współpraca z klientem trudnym, strategicznym, sieciowym
 • Reklamacje
 • Negocjacje handlowe
 • Negocjacje zakupowe
 • Wywieranie wpływu i manipulacje w biznesie
 • Savoir-vivre w biznesie

PRAWO

 • Prawo pracy

  Zapraszamy do kontaktu:

  Tel. 52 33 92 304, 52 33 92 306

  Tel. Kom. 601 160 197

  e-mail: odkt@not.com.pl